هواساز سیار

هواساز سیار،هوساز هواپیما،قیمت و فروش هواساز سیار،ایرکاندیشن زمینی هواپیما،تهویه هواپیما

هواساز سیار در این شرکت در دو نوع کششی و خود کششی تولید می شود کمپرسور استفاده شده در ساخت هواساز از نوع پیستون تایپ بوده و عمدتا از دو نوع ترن و ویلتراستفاده می شود. فن دستگاه ، تسمه ای و کوپل شده به موتور دیزل ، و بصورت سنتری فیگوال میباشد.گاز مبرد استفاده شده در سیستم از نوع R15 و R134 بوده و ظرفیت تبرید دستگاه 110 تن می باشد

هواساز سیار

هواساز سیار

هواساز سیار

هواساز سیار