محصولات ما

هواکش سانتریفوژ،هواکش سانتریفیوژ،فن سانتریفیوژ،فن سانتریفوژ،قیمت هواکش سانتریفیوژ،فروش فن سانتریفیوژ،فن آکسیال،هواکش آکسیال،هواکش سانترفیوژ

محصولات تولیدی شرکت سازه تهویه نوآفرین شامل گستره وسیعی از انواع و سایزهای مختلف دستگاههای تهویه ، هواکش ها و اگزاست فن ها بوده که بشرح ذیل خدمتتان اعلام می گردد: