فن کابینتی

هواکش کابینتی،فن کابینتی،قیمت و فروش باکس فن،باکس فن فیلتردار،هواکش سانتریفوژ کابینتی

فن های کابینتی تولیدی این شرکت برای استفاده در اتاقهای تمیز (کلین روم) ،تهویه هوا در مکانهایی که نیاز به استفاده از فیلتر است یا برای کاهش صدا ایجاد شده توسط فن ها استفاده می گردنددر فن های کابینتی این شرکت از دو نوع فن سانتریفوژ دوطرفه یا هوارسان و فن های سانتریفوژ یوتیلیتی در داخل یک باکس فلزی استفاده می گردد.در صورت لزوم در این باکس انواع فیلترها و دمپرها قابل تعبیه هستند .میزان دبی و فشار ایجاد شده در این نوع فن ها با توجه نوع فن سانتریفوژ به کار رفته در آن قابل ارائه می باشد

برای کسب اطلاعات فنی و ساختاری بیشتر از جمله جداول عملکردی لطفا با شرکت تماس بگیرید.

فن کابینتی

فن کابینتی