فن ضد اسید

این فن ها برای تهویه هوای دارای بخارات اسیدی یا خوردگی بالا استفاده می گردند با توجه به اینکه الکتروموتور با مقاومت در برابر خوردگی تولید نمی گردد لذا هواکش های سانتریفوژ یا آکسیال ضد اسید این شرکت بصورت مستقیم در معرض هوای اسیدی قرار نمی گیرد و اتصال این هواکش ها بصورت تسمه پولی بوده و شفت بکار رفته در این هواکش ها از نوع استنلس استیل انتخاب می گردد.جنس هواکش های ضد اسید تولیدی این شرکت با توجه به شدت و میزان بخارات و هوای اسیدی از ورق فولادی با پوشش کامل رنگ اپوکسی،ورق پی وی سی و در نهایت ورق استنلس استیل می باشد

هواکش ضد اسید

هواکش ضد اسید