فن سانتریفوژ کانالی

فروش هواکش سانتریفوژ کانالی،خرید فن سانتریفیوژ کانالی،قیمت هواکش سانتریفوژ بین کانالی،فن سانتریفوژ بین کانالی،اگزوز فن بین کانالی

دسته دیگری از فن های سانتریفوژ هستند که برای نصب بین کانالها و در شرایطی که بعلت محدویت جا و فضا امکان استفاده از سایر فن های سانتریفوژ مقدور نمی باشد. موارد استفاده این فن ها در ساختمان ها و برج های اداری و تجاری ،هتل ها و رستوران ها و غیره می باشد.فن های سانتریفوژ بین کانالی از نظر کاربردی هم بعنوان مکنده (اگزاست فن) و هم بعنوان دمنده (بلوئر) قابل استفاده هستند .پروانه بکار رفته در این نوع هواکش "خم به عقب" یا "بکوارد Backward" می باشد.

برای کسب اطلاعات فنی و ساختاری بیشتر از جمله منحنی های عملکردی به کاتالوگ این شرکت مراجعه کنید.

فن سانتریفوژکانالی

فن سانتریفوژکانالی

پروانه بکوارد

پروانه بکوارد