فن سانتریفوژ فشاربالا

هواکش سانتریفوژ فشاربالا،فن سانتریفوژ بالا،قیمت و فروش هواکش سانتریفیوژ فشاربالا،هواکش سانتریفوژ فشارقوی ،فن سانتریفیوژ فشارقوی،فن دم ،فن فشاربالا

فن های سانتریفوژ فشاربالا دسته ای دیگر از فن های سانتریفوژ می باشند که برای تامین فشار بالا در دبی های پایین مورد استفاده قرار میگیرند.کاربرد این فن ها در صنایع نفت و گاز،سیمان ،صنایع مختلف و کوره ها است.این نوع فن ها قابلیت تامین فشار بیشتری نسبت به دیگر فن های سانتریفوژ داشته ولی قادر به تامین دبی کمتری هستند .این فن ها از نظر کاربردی هم بعنوان مکنده (اگزاست فن) و هم بعنوان دمنده (بلوئر) قابل استفاده هستند همچنین امکان استفاده این فن ها برای محیط های انفجاری،محیط های دارای حرارت و رطوبت بالا و خورندگی زیاد با اعمال شرایط ویژه ساختاری و فنی بر روی آنها مقدور می باشد .پروانه های بکار رفته در این نوع فن ها در مدل های مختلف و باتوجه کاربرد آنها انتخاب می گردد.

برای کسب اطلاعات فنی و ساختاری بیشتر از جمله جداول عملکردی به کاتالوگ این شرکت مراجعه کنید.

فن سانتریفوژفشار بالا

فن سانتریفوژ فشاربالا

پروانه فشار بالا نوع 1

پروانه رادیال فشاربالا نوع یک

پروانه  رادیال فشاربالا نوع2

پروانه رادیال فشاربالا نوع2