فن سانتریفوژ سقفی

این فن ها یکی از انواع فن های سانتریفوژ هستند. کاربرد این فن ها در ساختمان ها و برج های اداری و تجاری ،صنایع نفت و گاز ،بیمارستان ها،کارخانجات صنعتی است.این نوع فن ها نسبت به فنهای سانتریفوژ یوتیلیتی دارای راندمان پایین تری بوده ولی از لحاظ قیمتی و نصب آسان تر نسبت به فن های سانتریفوژ یوتیلیتی دارای مزیت هستند.از این رو برای تهویه محیط هایی که نیاز به دبی و فشار استاتیک کمتری هستند مناسب تر می باشند.

 

برای کسب اطلاعات فنی و ساختاری بیشتر در مورد این فن ها با شرکت تماس بگیرید.

فن سانتریفوژ سقفی

فن سانتریفوژ سقفی

پروانه بکوارد

پروانه بکوارد