فن سانتریفوژ رادیال

هواکش سانتریفوژ رادیال،فن سانتریفوژ رادیال،فروش و قیمت هواکش سانتریفوژ رادیال،رادیال فن،اگزوز فن سانتریفوژ رادیال،اگزازفن سانتریفوژ رادیال ،فن سانتریفیوژ رادیال،هواکش سانتریفیوژ رادیال،فن سانترفیوژ رادیال،هواکش سانترفیوژ رادیال

فن سانتریفوژ رادیال جز فن های با کاربرد خاص هست و به ویژه برای انتقال ذرات و مواد مورد استفاده قرار میگیرند. کاربرد این فن ها بیشتر در صنایع سیمان،ریسندگی و نساجی و سیستم های انتقال مواد و ذرات و غبارگیرها است.این نوع فن ها با توجه به ویژگی پروانه خود قادر به ایجاد فشار بیشتری نسبت به فن های سانتریفوژ یوتیلیتی و سانتریفوژ دوطرفه می باشند.این فن ها از نظر کاربردی هم بعنوان مکنده (اگزاست فن) و هم بعنوان دمنده (بلوئر) قابل استفاده هستند همچنین امکان استفاده این فن ها برای محیطهای انفجاری،محیطهای دارای حرارت و رطوبت بالا و خورندگی زیاد با اعمال شرایط ویژه ساختاری و فنی بر روی آنها مقدور می باشد .پروانه های بکار رفته در این نوع فن ها در مدل های مختلف و باتوجه کاربرد آنها انتخاب می گردد.

برای کسب اطلاعات فنی و ساختاری بیشتر از جمله جداول عملکردی لطفا با شرکت تماس بگیرید.

فن سانتریفوژ رادیال

فن سانتریفوژ رادیال

پروانه رادیال 1

پروانه رادیال نوع یک جهت انتقال مواد با اندازه بزرگ و ذرات سنگین و ساینده

پروانه رادیال 2

پروانه رادیال نوع دوم جهت انتقال مواد با اندازه متوسط

پروانه رادیال 3

پروانه رادیال نوع سوم جهت انتقال خرده های کاغذ،خرده های چوب و مواد با ذرات با چگالی کم