فن سانتریفوژ دوطرفه

هواکش سانتریفوژ دوطرفه،فن سانتریفیوژ دوطرفه،قیمت و فروش هواکش سانتریفوژ دوطرفه،هوارسان،هواکش سانتریفوژ دبل اینلت،فن سانتریفوژ دبل اینلت،هواکش دوطرفه،فن دوطرفه،فن دبل اینلت

فن های سانتریفوژ دوطرفه دارای دو ورودی هوا در دو طرف فن هستنداز این رو جهت دمیدن هوا و هوارسانی بسیار مناسب هستند همچنین با استقرار فن های سانتریفوژ دوطرفه درون یک باکس فلزی نیز میتوان از آنها بعنوان مکنده یا اگزاست فن بهره برد.کاربرد این نوع فن ها بیشتر در برج خنک کن ها ،هواسازها و سیستم های اتاق تمیز بوده ولی در برجهای اداری و تجاری ،صنایع نفت و گاز ،بیمارستان ها،کارخانجات صنعتی نیز مورد استفاده می گیرند.این نوع فن ها نسبت به فن های سانتریفوژ یوتیلیتی قادر به تامین دبی و فشار بالاتری می باشند. همچنین امکان استفاده این فن ها برای محیطهای انفجاری،محیطهای دارای حرارت و رطوبت بالا و خورندگی زیاد با اعمال شرایط ویژه ساختاری و فنی بر روی آنها مقدور می باشد .پروانه های بکار رفته در این نوع فن هادر دو تیپ "خم به جلو" یا "فوروارد Forward" و "خم به عقب" یا "بکوارد Backward" بوده و بصورت دو پروانه فورواد یا بکوارد متصل بهم هستند

برای کسب اطلاعات فنی و ساختاری بیشتر از جمله منحنی های عملکردی لطفا با شرکت تماس بگیرید.

فن سانتریفوژ دوطرفه

فن سانتریفوژ دوطرفه

پروانه دوطرفه بکوارد

پروانه دوطرفه بکوارد

پروانه دوطرفه فوروارد

پروانه دوطرفه فوروارد