سیستم متحرک فیلتراسیون دود

سیستم متحرک فیلتراسیون دود،سیستم تصفیه دود،سیستم پرتابل تصفیه دود

سیستم های متحرک فیلتراسیون دود جهت فیلتر و تصفیه هوای جوشکاری به کار می رود.این سیستم ها دارای یک یا دو بازو با قابلیت جابجایی 360 درجه می باشند این دستگاه ها دارای دو نوع سیستم فیلتراسیون هستند در نوع اول ازسه لایه فیلتر تشکیل شده است و در نوع دوم فیلتر بصورت الکترواستاتیک هستند.هواکش های به کار رفته در این سیستم از نوع سانتریفوژ یوتیلیتی بوده و دارای مکش بالا می باشد

سیستم متحرک فیلتراسیون دود با یک بازو

سیستم متحرک فیلتراسیون دود با یک بازو

سیستم متحرک فیلتراسیون دود با دو بازو

سیستم متحرک فیلتراسیون دود با دو بازو