خدمات ما

شرکت تهویه نوآفرین با توجه امکانات ,خود و با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب خود خدمات و سرویسهای ذیل را به مشتریان محترم ارائه می نماید:

- مشاوره ،طراحی و ساخت در زمینه انواع سیستم های تهویه عمومی و صنعتی

- ساخت و تولید انواع هواکش - اگزاست فن - هواکش صنعتی

- تعمیر و تعویض فن های سانتریفوژ و آکسیال در حال بهره برداری مشتریان محترم

- ساخت انواع فن ها مطابق نمونه ارسالی مشتریان محترم

- بالانس پروانه انواع فن ها در محل با استفاده از دستگاه بالانس پرتابل و مطابق استانداردهای مربوطه (ایزو 1940)

- واردات انواع سیستم های تهویه و فن ها از شرکتهای معتبر اروپایی

- اجرا ، نصب و راه اندازی انواع فن ها و هواکش ها

بالانس دینامیکی

بالانس استاتیکی و دینامیکی هواکش ها

طراحی سیستم تهویه

طراحی سیستم های تهویه