اگزاست فن

اگزاست فن،فروش اگزاست فن،قیمت اگزاست فن،خرید اگزاست فن،کاتالوگ اگزاست فن،اگزاست فن چیست

این فن ها نوعی سیستم تهویه هستند که برای مکیدن هوای محیط به بیرون مورد استفاده قرار می گیرد. اگزاست فن به معنای فن مکنده است و در واقع معادل همان هواکش در زبان فارسی است.اگزاست فن ها با توجه به محل نصب به سه دسته اگزاست فن سقفی،اگزاست فن کانالی و اگزاست فن دیواری تقسیم می شوند برای مثال اگزاست فن سقفی شامل اگزاست فن سانتریفوژ سقفی یا اگزاست فن آکسیال سقفی میشود که در صورت وجود کانال کشی در سیستم از نوع اول و در غیر اینصورت از نوع دوم بعلت قیمت کمتر و تامین دبی بیشتر در سایز برابر استفاده می گردد و یا در مورد اگزاست فن کانالی میتوان از اگزاست فن سانتریفوژ کانالی یا اگزاست فن آکسیال کانالی استفاده کرد .این فن ها از نظر نوع ساختار شامل اگزاست فن های سانتریفوژ (یوتیلیتی -دوطرفه - رادیال - فشاربالا -سانتریفوژ سقفی -سانتریفوژ کانالی) و اگزاست فن های آکسیال (دیواری - آکسیال سقفی - آکسیال کانالی ) هستند که در قسمت محصولات ما می توانید مشخصات آنها راببنید

اگزاست فن سقفی

اگزاست فن سقفی

اگزاست فن دیواری

اگزاست فن دیواری

اگزاست فن کانالی

اگزاست فن کانالی